شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
شرکت سانو، با هدف ارائه خدمات مشاوره‌اي مديريت و مهندسي صنايع به سازمان‌ها و صاحبان پروژه‌ها، به منظور بهبود وضعيت موجود و افزايش همزمان کارايي و اثربخشي تاسيس گرديده است. تمرکز اصلي ايـن شرکت بر ارائـه خدمات مديـريت پروژه با استفاده از تکنيک‌ها و ابـزارهاي مرتبط با آن، پيـاده سازي انواع سيستم هاي مديريت کيفيت و مديريت سيستم هاي ارتباط با مشتري، تهيه طرح هاي امکان سنجي و ارزيابي اقتصادي، طراحي و پياده‌سازي سيستم هاي اطلاعات، برنامه ريزي استراتژيک و آموزش مي‌باشد. در اين راستا با بکارگيري متخصصين هر حوزه و دانش‌آموختگان برترين دانشگاه‌هاي کشور، خدمات مذکور با بالاترين کيفيت ممکن ارائه مي‌گردند.
مدیریت پروژه
مدیریت پروژه
سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های اطلاعات مدیریت
آموزش اکسل
آموزش اکسل
استاندارد ایزو
استاندارد ایزو
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک
در دنياي رقابتي امروز، تحويل پروژه‌ها با ترکيب مورد تاييدي از زمان، هزينه، محـدوده و کيفيت، براي کارفرمايـان حائز اهميت است. با استفاده از ابزارها و تکنيک هاي مديريت پروژه ضمن دستيـابي به اين مهم، کارايي و اثربخشي پروژه نيز به طور چشمگيري افزايش مي‌يابد. دپارتمان مديريت پروژه شرکت سانو، با کادري متشکل از متخصصين حوزه مديريت پروژه، خدمات مشاوره و مهندسي خود را در زمينه‌هاي برنامه‌ريـزي و کنتـرل پروژه، گزارشـات دوره‌اي، مديريت ريسک، مديريت هزينــه و تحليل ارزش افــزوده، مديريت قـرارداد و تدارکـات، سيستـم هاي اطـلاعات مديريـت پروژه و ... با استفــاده از به روزترين نرم‌افزارهاي مربوطه ارائه مي‌نمايد.
با طراحي و پياده‌سازي انواع مختلف سيستم‌هاي اطلاعـات در يک سازمان مي‌تـوان در زمان و هزينـه صرفه جويي نمود، ارتباطات درون سازماني و برون سازماني و کيفيت تصميم‌گيري را بهبود بخشيد و مهم‌تر از همه رضايت مشتريان را افزايش داد. دپارتمان طراحي سيستم‌هاي اطلاعات شرکت سانو، با تکيه بر قابليت‌ها و تجارب کادر مهندسي خود، طراحي انواع سيستم‌هاي اطلاعات، پشتيبان تصميم‌گيري و طراحي و تحليل پايگاه هاي داده را ارائه مي‌نمايد.
دپارتمان آموزش شرکت سانو، دوره‌هاي تخصصي و کاربردي را با طراحي‌هاي جداگانه براي مديران، کارشناسان و دانشجويان در زمينه‌هاي مديريت پروژه و طراحي سيستم‌هاي اطلاعات ارائه مي‌نمايد. اين دپارتمان آمادگي برگزاري اين دوره‌ها را به صورت خصوصي، نيمه خصوصي، گروهي و همچنين در محل سازمان‌ها و دانشگاه‌ها دارد.
امروزه داشتن نگاهي فرايندگرا و به دنبال آن بهبود فرايندها براي نيل سازمان به اهدافش، براي هر سازماني از مهمترين عوامل موفقيت در کسب و کارش مي باشد. نگاه فرايندي و سيستماتيک به سازمان در نتيجه پياده سازي يک نظام مديريت کيفيت موجب فراهم سازي الزامات مشتري، رسيدن به كيفيت جهاني، توسعه پايدار و كسب رضايت مشتري مي شود. دپارتمان سيستم هاي مديريت کيفيت شرکت سـانو، با بهره گيري از تيمي مجرب و حرفه اي، مشاوره و پياده سازي انواع سيستم هاي مديريت کيفيت مانند ISO9001:2008 را در سازمان هاي مختلف ارائه مي دهد.
در دنياي امروز دانستن نياز مشتريان و بازخورد ارائه محصول در بازار از مهمترين مؤلفه هاي کليدي در تجارت مي باشد. به همين علت به سيستم‌هايي نياز داريم که بتوانند اطلاعات مشتريان را ذخيره کرده و سپس پردازش‌هاي دلخواه را بر روي آن ها انجام دهند. نتايج حاصل از اين پردازش ها مي‌توانـد در هدفمند کردن بازاريابي، بهبود و اصلاح محصولات در راستاي نياز بازار و ايجاد فرصت‌هاي فروش موفق‌تر مفيد واقع شود. دپارتمان مديريت ارتباط با مشتري شرکت سانو، با بهره گيـري از دانش تخصصـي و تجربه هاي موفق و استفاده از راهکارهاي مبتني بر محصولات Microsoft، سازمان ها را در تمامي مراحل کسب و کار شامل بازاريابي، فروش محصول يا خدمت و خدمات پس از فروش ياري مي کند.
يکي از مهمترين مراحل اجراي يک طرح يا پروژه، بررسي آن از لحاظ فني، اقتصادي و بازار است. چنانچه اين مرحله با کيفيت و دقت کافي انجام شود، موفقيت پروژه يا طرح در موقع اجرا و بهره برداري تضمين شده است. دپارتمان امکان سنجي و ارزيابي اقتصادي شرکت سانو، با استفاده از متخصصين حوزه اقتصاد و مهندسي صنايع،  سازمان ها و سرمايه گذاران را جهت سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه ها، دريافت وام و تسهيلات و اخذ مجوزها، انتخاب فرصت هاي سرمايه گذاري و راه اندازي کسب و کار و کارخانه همراهي مي کند.
در نگرش مديريت، برنامه‌ريزي نقطه شروع تمامي حرکت‌ها در يک سازمان مي‌باشد، به طوري که اهميت آن از گذشته دور براي تمام مديران و کارشناسان آشکار گرديده و اين وظيفه را اساسي‌ترين وظيفه مديريت دانسته‌اند. يکي از اين برنامه ريزي ها، برنامه ريزي استراتژيک مي باشد که سازمان را در رسيدن و تحقق اهدافش ياري مي کند. سازمان‌هايي که برنامه استراتژيک دارند نسبت به سازمان‌هايي که چنين برنامه‌اي را تهيه نمي‌کنند با احتمال بيشتري به آنچه مي‌خواهند مي‌رسند. دپارتمان برنامه ريزي استراتژيک شرکت سـانو، با بهره گيري از تيـمي مجرب و حرفه اي، با کمک به سازمـان ها در فرايـند برنامه ريزي آن ها را در رسيدن به اهدافشان ياري مي کند.