شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
مدیریت ارتباط با مشتری
مديريت ارتباط با مشتري
سيستم مديريت ارتباط با مشتري (CRM) به تمامي فرآيندها و فناوري‌هايي اطلاق مي گردد که در نهادهاي تجاري براي شناسايي، ترغيب، گسترش، حفظ مشتري و ارائه خدمت به مشتريان به کار مي‌رود. سازمان‌ها با استفاده از CRM مي توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداري مشتري به سازمان را به بالاترين سطح ممکن برساند. با اينکار با ايجاد روابط نزديکتر با مشتريان ، به سطح بالاتري از سود و درآمد نزديک مي گردد. سيستم مديريت ارتباط با مشتري مي‌تواند کمک کند تا مشتريان قبلي و سرمايه هاي ما حفظ گردند و مشتريان جديدي جذب شوند. سازمان‌هاي پيشرو روش‌هايي را مانند مديريت ارتباط با مشتري، تحليل ارزش مشتري، استراتژي سازماني و ساز و کارهاي خدماتي که کارايي ارتباطات مشتري را بهبود مي‌دهد بکار مي برند تا هرچه بيشتر سازمان خود را به سمت پيشرفت سوق دهند. مديريت ارتباط با مشتري استراتژي اي براي کسب مشتريان جديد و وفادار ساختن ايشان است.
هر فعاليت در مديريت ارتباط با مشتري يکي از سه فرآيند سازماني زير را پياده سازي مي نمايد: فروش، بازاريابي و خدمات. قبل از اينکه سازمان بتواند بازاريابي يا استراتژي‌هاي مديريت روابط با مشتري را توسعه دهد، آنها بايد بدانند که چگونه مشتريان براي خريد کردن تصميم مي‌گيرند. اين فرآيند تصميم گيري چرخه خريد مشتري (CBC) ناميده مي‌شود.

مزاياي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
سيستم مديريت ارتباط با مشتري يک واقعيت ملموس براي سازمان‌هاي تجاري است و به طور خلاصه مزاياي زير را براي سازمان به دنبال دارد:
♦ پاسخگويي سريع به درخواست مشتريان
♦ فراهم کردن شرايط مراجعه مجدد مشتري
♦ کاهش هزينه‌هاي تبليغاتي
♦ افزايش فرصت‌هاي بازاريابي و فروش
♦ شناخت عميق تر مشتري
♦ دريافت بازخورد از مشتري و توسعه خدمات و محصولات جاري
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )