شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
طراحی و پیاده سازی پایگاه های داده
شرح دوره
متاسفانه در حال حاضر مبحث طراحي و مهندسي پايگاه‌هاي داده، در بسياري از موارد کوچک شمرده مي‌شود و تنها از آن به عنوان قراردادن اطلاعات در جداول و سازمان دهي آن‌ها نگاه مي‌کنند. در حالي که بسياري از مشکلاتي که در زمان استفاده از يک سيستم، گريبان گير کاربران آن مي‌شود به دليل طراحي نادرست پايگاه داده مرتبط با آن سيستم است. از اين مشکلات مي‌توان به تکرار داده‌ها و در نتيجه افزايش حجم پايگاه داده و کاهش کارايي آن، نبود امکان توسعه پايگاه داده، ناپايدار بودن پايگاه داده و ناسازگاري آن با سيستم‌هاي ديگر اشاره کرد.
هدف دوره
هدف در اين دوره ارائه اصول طراحي پايگاه‌هاي داده به همراه بيان مثال‌هاي کاربردي مي‌باشد به طوري که بتوان با استفاده از آن‌ها يک پايگاه‌داده پايدار، سازگار و يکپارچه طراحي کرد. مباحث اين دوره به شرح زير مي‌باشد:
سرفصل هاي دوره
♦ معرفي فرايند طراحي پايگاه‌هاي داده
♦ الزامات اوليه در طراحي يک پايگاه داده
♦ آشنايي با مدل‌هاي داده و روابط بين داده‌ها
♦ توسعه مدل‌هاي داده
♦ بررسي ابعاد مدل‌هاي داده
♦ انتقال از يک مدل داده به يک مدل رابطه‌اي
♦ نرمال سازي داده‌ها
♦ آشنايي با کليدها و محدوديت‌ها
♦ آشنايي با Query
♦ آشنايي با رابط کاربري