شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه نویسی Macro با نرم افزار Microsoft Excel
شرح دوره
يکي از نرم افزارهاي بسيار قدرتمند شرکت Microsoft در بسياري از زمينه‌ها، نرم افزار Microsoft Excel مي‌باشد. اما آنچه که اين نرم افزار را هرچه بيشتر قدرتمندتر و تواناتر مي‌سازد قابليت برنامه نويسي تحت عنوان VBA Macro در محيط کاري آن است. در حقيقت مي‌توان با استفاده از قابليت‌هاي برنامه نويسي، بسياري از کارها را در اين نرم افزار به صورت خودکار(Automatic) و همچنين بسياري از توانمندي‌ها را به آن اضافه کرد. شايد همين قابليت باشد که  از نرم افزار Microsoft Excel به عنوان نرم افزاري همه کاره ياد مي‌شود به طوري که مي‌توان با استفاده از آن نرم افزارهاي پيچيده بسياري را توليد کرد.
هدف دوره
در اين دوره سعي شده است توانمندي برنامه نويسي(VBA Macro) نرم افزار Microsoft Excel همراه با ارائه مثال‌هاي کاربردي ارائه شود. مباحث اين دوره به شرح زير مي‌باشد:
سرفصل هاي دوره
♦ آشنايي با مباحث پايه‌اي برنامه نويسي VBA Macro در محيط Microsoft Excel
♦ آشنايي با کنترل‌ها و توابع پايه‌اي
♦ آشنايي با مدل‌هاي شئ گرا در Microsoft Excel
♦ تکنيک‌هاي پيشرفته در VBA Macro
♦ نوشتن فرمول‌ها در محيط VBA Macro
♦ کارکردن با توابع در محيط VBA Macro
♦ آشنايي با روش‌هاي ارجاع به سلول‌ها
♦ تغيير فرمت سلول‌ها
♦ خودکارسازي فعاليت‌ها در Microsoft Excel