شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
استاندارد ایزو
استاندارد ایزو
مديريت کيفيت (استانداردهاي ايزو):
امروزه استفاده از شيوه‌هاي نوين مديريتي براي واحدهاي اقتصادي و سازمان‌ها به يک ضرورت انکارناپذير تبديل شده و مديريت کيفيت به عنوان مهمترين و فراگيرترين اين شيوه‌ها، توانسته است با ارائه روش‌ها و الگوهاي مناسب و نو، اين‌گونه سازمان‌ها و واحدهاي صنعتي و خدماتي را در ارائه محصولات و خدمات با کيفيت بهتر و هزينه کمتر ياري نمايد و در نتيجه ضرورت ايجاد و به کارگيري آن‌ها هر چه بيشتر نمود يافته است.
استانداردهاي ISO 9000 يک مرجع بين المللي در مديريت کيفيت براي کمک به اعتماد و اطمينان از وقت و زمان تحويل محصول يا خدمات با کيفيت مورد نياز به مشتري را نشان مي‌دهد. اين مجموعه از استانداردها يک مجموعه از نيازهاي استاندارد شدة سيستم مديريت کيفيت، صرف نظر از اينکه سازمان شما چه کاري مي‌دهد، چه اندازه است، يا اينکه آيا خصوصي است يا دولتي، را در اختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهد.
ادامه مطلب ...
خدمات شرکت مشاوره و مهندسی سانو