شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
استاندارد ایزو
مديريت کيفيت (استانداردهاي ايزو):
امروزه استفاده از شيوه‌هاي نوين مديريتي براي واحدهاي اقتصادي و سازمان‌ها به يک ضرورت انکارناپذير تبديل شده و مديريت کيفيت به عنوان مهمترين و فراگيرترين اين شيوه‌ها، توانسته است با ارائه روش‌ها و الگوهاي مناسب و نو، اين‌گونه سازمان‌ها و واحدهاي صنعتي و خدماتي را در ارائه محصولات و خدمات با کيفيت بهتر و هزينه کمتر ياري نمايد و در نتيجه ضرورت ايجاد و به کارگيري آن‌ها هر چه بيشتر نمود يافته است.
استانداردهاي ISO 9000 يک مرجع بين المللي در مديريت کيفيت براي کمک به اعتماد و اطمينان از وقت و زمان تحويل محصول يا خدمات با کيفيت مورد نياز به مشتري را نشان مي‌دهد. اين مجموعه از استانداردها يک مجموعه از نيازهاي استاندارد شدة سيستم مديريت کيفيت، صرف نظر از اينکه سازمان شما چه کاري مي‌دهد، چه اندازه است، يا اينکه آيا خصوصي است يا دولتي، را در اختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهد.

استاندارد ايزو چيست؟
ايزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بين‌المللي براي استانداردسازي است.
در حال حاضر، اين سازمان بين‌الملي متشکل از يک شبکه از مؤسسات استاندارد ملي در 157کشور دنيا است، که بر پايه يک مرکز در هر کشور و يک مرکز اصلي در شهر ژنو - سوئيس- فعاليت مي‌کند که وظيفه هماهنگي مراکز مختلف را برعهده دارد.
امروزه رعايت استانداردهاي ايزو در توليد و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهميتي برخوردار است که در عرصه تجارت جهاني، استانداردهاي ايزو شرط اوليه در داد و ستدهاي بين‌المللي قرار گرفته است.

مزاياي بکارگيري استاندارد ايزو 9000:

♦ بررسي مجدد فعاليت هاي سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستي‌ها
♦ شفافيت فرآيندها و شاخص ها در سازمان
♦ جلوگيري از دوباره کاري ها به واسطه تعريف فعاليت هاي برنامه ريزي شده و سيستماتيک
♦ کاهش هزينه ها
♦ ايجاد اطمينان و اعتماد در درون سازمان
♦ ايجاد اطمينان و اعتماد برون سازماني (مشتري)
♦ افزايش توان رقابت در عرصه بين الملل
دامنه کاربرد: اين استاندارد در کليه سازمان هاي توليدي، خدماتي و پژوهشي و آموزشي و ... کاربرد دارد.
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )