شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project
شرح دوره
يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي مديريت يک پروژه، برنامه ريزي و کنترل آن است که متاسفانه در بسياري از پروژه‌ها به آن اهميت داده نمي‌شود. نتيجه اين عدم توجه، برنامه ريزي نادرست پروژه و فاصله گرفتن واقعيت پروژه از وضعيت برنامه ريزي شده آن است. يکي از ابـزارهاي قدرتمند در زمينه برنامه ريزي و کنتـرل پروژه نرم افزار Microsoft Project است. اين نرم افزار مي‌تواند در بسياري از پروژه‌ها با هر ابعادي ابزار مناسبي جهت استفاده مديران باشد و به دليل دارا بودن محيطي کاربر پسند بسيار محبوب مي‌باشد.
هدف دوره
هدف در اين دوره ارائه برنامه ريزي و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Microsoft Project مي‌باشد. با توجه به رويکرد کاربردي بودن دوره، ارائه آن به همراه مثال‌هاي عملي و کاربردي است. مباحث اين دوره به شرح زير مي‌باشد:
سرفصل هاي دوره
♦ تعريف پروژه
♦ برنامه ريزي پروژه
♦ شکستن کار به فعاليت‌ها
♦ تخمين زمان فعاليت‌ها
♦ ايجاد يک برنامه زمان بندي پروژه
♦ ايجاد يک تيم براي پروژه
♦ ارتباط منابع و فعاليت‌ها
♦ مديريت برنامه زمان بندي پروژه
♦ ايجاد برنامه بودجه پروژه
♦ بهبود برنامه زمان بندي پروژه
♦ کنترل پيشرفت پروژه
♦ بررسي عملکرد پروژه
♦ مديريت تغييرات
♦ گزارشات پروژه
♦ کارکردن بر روي چندين پروژه
♦ سفارشي سازي پروژه‌ها