شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera
شرح دوره
بدون شک قدرتمندترين و پيشرفته ترين نرم‌افزار رايج برنامه‌ريزي و کنترل پروژه در دنيا، نرم افزار Oracle Primavera مي‌باشد که به ويژه در پروژه‌هاي بزرگ نيروگاهي و نفت، گاز و پتروشيمي کاربرد فراوان دارد. از سوي ديگر، قابليت اين نرم افزار در مديريت طرح و پورتفوليو و تمايل رو به گسترش سازمان‌ها و شرکت ها به اين دو مقوله، اهميت يادگيري اين نرم افزار را براي مديران پروژه و به خصوص کارشناسان برنامه‌ريزي و کنترل پروژه بيش از پيش مي‌کند.
هدف دوره
هدف اين دوره آموزش عملي و کاربردي تمامي جوانب نرم افزار Oracle Primavera جهت برنامه‌ريزي و کنترل زمان و هزينه يک پروژه مي باشد. اين دوره در دو سطح مقدماتي و پيشرفته با سرفصل هاي زير ارائه مي‌گردد:
سرفصل‌هاي دوره
مقدماتي
♦ مفهوم پروژه و دوره عمر آن
♦ تعريف کاربران و امنيت دسترسي به شبکه
♦ ايجاد طرح پروژه
♦ ايجاد يک پروژه
♦ ايجاد ساختار شکست کار (WBS)
♦ اضافه کردن فعاليت‌ها و سازمان دهي آن‌ها
♦ اضافه کردن ارتباطات
♦ کارکردن با تقويم‌ها
♦ ايجاد محدوديت‌ها
♦ سازماندهي فيلترها
♦ چيدمان، گروه بندي و مرتب سازي فعاليت‌ها
♦ ايجاد نقش‌ها، منابع، هزينه‌ها
♦ تخصيص نقش‌ها، منابع و هزينه‌ها
♦ ذخيره‌سازي خط مبنا (Baseline)
♦ به هنگام کردن پروژه
♦ تهيه S-curve
♦ ايجاد فيلد سفارشي
♦ درصد وزني
♦ سازمان‌دهي داده‌هاي پروژه (WPS & Docs)
♦ استفاده از گزارشات نرم‌افزار
پيشرفته
♦ مروري بر دوره مقدماتي
♦ استفاده ازGlobal Change
♦ بهينه کردن برنامه زمان بندي
♦ تنظيمات پيشرفته زمان بندي
♦ آناليز داده هاي مربوط به زمان بندي
♦ بهينه سازي منابع
♦ آستانه‌هاي پروژه
♦ پيامدهاي پروژه
♦ مديريت ريسک در نرم‌افزار
♦ بودجه بندي
♦ روش هاي محاسبه هزينه
♦ آناليز منابع و هزينه
♦ تکنيک ارزش افزوده (EV) و تحليل آن در نرم‌افزار
♦ ايجاد گزارش
♦ سفارشي کردن محيط نرم افزار
♦ مديريت سبد پروژه‌ها
♦ زمان بندي چندين پروژه
♦ ارتباط نرم‌افزار با ساير نرم‌افزارها