شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
جل مسائل دنیای واقعی با نرم افزار Microsoft Excel
شرح دوره
به جرات مي‌توان گفت که، در انجام بسياري از کارها، اولين انتخاب بسياري از افرادي که در صنعت و تجارت مشغول به کار هستند، نرم افزار Microsoft Excel است. اما علاوه بر اين گستردگي در استفاده از اين نرم افزار، تعداد بسيار کمي از افراد از ويژگي‌هاي توانمند اين نرم افزار مطلع هستند و قادر هستند از توانمندي‌هاي آن در موقعيت‌هاي مختلف به جا، و به طور مناسبي بهره ببرند.
هدف دوره
هدف در اين دوره تنها اين نيست که به دانش آموختگان آموزش داده شود که چگونه از نرم افزار Microsoft Excel استفاده کنند، بلکه هدف اين است که آن ها چگونه از ابزارهاي Microsoft Excel در حل مسائل روزمره خود بهره ببريد. مباحث اين دوره به شرح زير مي‌باشد:
سرفصل هاي دوره
♦ آشنايي با ورود انواع مختلف داده
♦ مديريت Worksheet
♦ فرمت سلول‌ها
♦ استفاده از روش‌هاي فرمت هوشمند
♦ آشنايي با انواع فرمول‌ها
♦ آشنايي با روش‌هاي رفع خطاي فرمول‌ها
♦ آشنايي با توابع رياضي و آماري
♦ آشنايي با توابع مالي
♦ آشنايي با توابع متني، تاريخ و زمان
♦ آشنايي با روش‌ها و توابع ارجاع سلول‌ها
♦ نوشتن فرمول‌هاي پيشرفته
♦ مديريت و استفاده از جداول در Microsoft Excel
♦ دسته بندي داده‌ها
♦ استفاده از قالب‌هاي از پيش تعريف شده
♦ استفاده از نمودارها
♦ آشنايي با روش‌هاي فرمت نمودارها
♦ آشنايي با روش‌هاي نمايش(Visualizing) داده‌ها در Microsoft Excel
♦ معرفي ابزار قدرتمند Excel Solver
♦ استفاده از ابزار Pivot Table
♦ آشنايي با روش‌هاي تحليل داده‌ها در Microsoft Excel
♦ به اشتراک گذاشتن اطلاعات در Microsoft Excel