شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی و کنترل پروژه،مدیریت ریسک
خدمات شرکت مشاوره و مهندسی سانو
مدیریت پروژه
مديريت پروژه:
در دنياي رقابتي امروز، تحويل پروژه‌ها با ترکيب مورد تاييدي از زمان، هزينه، محدوده و کيفيت، براي کارفرمايان حائز اهميت است. با استفاده از ابزارها و تکنيک هاي مديريت پروژه ضمن دستيابي به اين مهم، کارايي و اثربخشي پروژه نيز به طور چشمگيري افزايش مي‌يابد.
دپارتمان مديريت پروژه شرکت سانو، با کادري متشکل از متخصصين حوزه مديريت پروژه، خدمات مشاوره و مهندسي خود را در زمينه‌هاي برنامه‌ريزي و کنترل پروژه، گزارشات دوره‌اي، مديريت ريسک، مديريت هزينه و تحليل ارزش افزوده، مديريت قرارداد و تدارکات، سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه و ... با استفاده از به روزترين نرم‌افزارهاي مربوطه ارائه مي‌نمايد.
ادامه مطلب ...
مدیریت پروژه