شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
مديريت پروژه:
در دنياي رقابتي امروز، تحويل پروژه‌ها با ترکيب مورد تاييدي از زمان، هزينه، محدوده و کيفيت، براي کارفرمايان حائز اهميت است. با استفاده از ابزارها و تکنيک هاي مديريت پروژه ضمن دستيابي به اين مهم، کارايي و اثربخشي پروژه نيز به طور چشمگيري افزايش مي‌يابد.
دپارتمان مديريت پروژه شرکت سانو، با کادري متشکل از متخصصين حوزه مديريت پروژه، خدمات مشاوره و مهندسي خود را در زمينه‌هاي برنامه‌ريزي و کنترل پروژه، گزارشات دوره‌اي، مديريت ريسک، مديريت هزينه و تحليل ارزش افزوده، مديريت قرارداد و تدارکات، سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه و ... با استفاده از به روزترين نرم‌افزارهاي مربوطه ارائه مي‌نمايد.

برنامه‌ريزي پروژه:
برنامه‌ريزي پروژه به معني تعيين تاريخ شروع، پايان، زمان، هزينه، منابع مورد نياز و ترتيب زماني اجراي فعاليت هاي پروژه مي‌باشد. موفقيت در انجام هر پروژه‌اي مستلزم يک برنامه‌ريزي جامع، واقع بينانه و منعطف است. به طور کلي دليل اصلي شکست بيشتر پروژه‌ها به خصوص پروژه‌هاي ساخت، نفت و گاز و ...، نبود چنين برنامـه‌اي است. همچنين در دنيـاي امروز، به دليل دغدغه‌هاي اقتصادي کارفرمايان پروژه‌ها، اهميت برنامه‌ريزي براي منابع محدود بيش از پيش نمايان شده است.

کنترل پروژه:

از سوي ديگر، تنها وجود يک برنامه، براي موفقيت پروژه کافي نيست. در حين اجراي پروژه مي‌بايست با بکارگيري سيستم هاي کنترلي مناسب به مقايسه عملکرد واقعي پروژه با برنامه تدوين شده پرداخت و در صورت مشاهده اختلافات محسوس، واکنش مناسب را انجام داد تا مطمئن باشيم پروژه با حداقل اختلاف با زمان پيش‌بيني شده در برنامه، به پايان مي‌رسد. به اين فرآيند، کنترل پروژه گفته مي‌شود.

مديريت ريسک:
با توجه به ذات منحصر به فرد بودن پروژه‌ها، همواره در اجراي آن‌ها با عدم قطعيت مواجه هستيم. اين عدم قطعيت، باعث به وجود آمدن مقوله‌اي به نام ريسک در پروژه مي‌شود. به فرآيند شناسايي، تجزيه و تحليل و واکنش به اين ريسک‌ها، مديريت ريسک مي‌گويند. با کمک مديريت ريسک مي‌توانيم احتمال وقوع وقايع مثبت (فرصت‌ها) را افزايش و برعکس احتمال وقوع پيامدهاي ناگوار (تهديدها) در پروژه‌ها را کاهش دهيم.
مدیریت پروژه