شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
سیستم های اطلاعات مدیریت
سيستم اطلاعات(IS) چيست؟
سيستم اطلاعات عبارت است از يک سيستم کامل طراحي­شده براي توليد، جمع‌آوري، سازماندهي (پردازش)، ذخيره، بازيابي و اشاعه اطلاعات در يک مؤسسه، سازمان يا هر حوزه تعريف شده ديگر از جامعه.
متاسـفانه در حال حاضر به جنبه طراحـي سيستم هاي اطلاعات اهميت داده نمي شود و اغلب جنبه نرم افزاري آن مورد توجه قرار مي گيرد. اين در حالي است که در بسياري از مواقع چنانچه سيستم اطلاعات به صورت درست و علمي طراحي نشود، مشکلاتي را به وجود مي‌آورد. از جمله اين مشکلات مي توان به استفاده نکردن از همه قابليت هاي يک سيستم اطلاعات (مانند سيستم هاي اتوماسيون اداري و مديريت مشتري(CRM)) به دليل طراحي نادرست يا عدم توجه به نياز سازمان در هنگام خريد سيستم اشاره کرد که خود موجب اتلاف وقت و هزينه مي شود. در دنياي امروز سيستم هاي اطلاعات با توجه به نياز سازمان ها طراحي و پياده سازي مي شوند و تنـها در اين شرايط است که ايـن سيستم مي تواند کارا عمل کرده و سازمان را در جهت نيل به اهدافش ياري کند.
ادامه مطلب ...
خدمات شرکت مشاوره و مهندسی سانو
سیستم های اطلاعات مدیریت